BE/243884/A Archief van de familie de Bethune, 1573- (Archief)

Hiërarchische presentatie


Information on identification

Ref. code:BE/243884/A
Title:Archief van de familie de Bethune
Archival type:archief
Level:Archief

Information on extent

Extent:800 strekkende meter

Information on context

Name of the creator / provenance:Familie de Bethune
Authority link:Familie de Bethune

Information on content and structure

Content:Het archief van de familie de Bethune (1573-heden) bestaat uit drie delen:

1) De stukken van genealogische aard bevatten onder meer alle documenten over de naamswijziging

2) De stukken van persoonlijke aard bevatten de persoonsarchieven van de laatste 10 generaties van de familie. Ze zijn systematisch geordend volgens de thema's: privé-leven, publieke functies, artistieke functies, sociale en religieuze functies, briefwisseling, reizen, financiële zaken en gelieerde families.

3) De stukken van zakelijke aard omvatten twee luiken. Een eerste is het handelsarchief 'Bethune et fils' (1724-1856), de voormalige linnenhandel van Joseph van Dale die in 1735 in handen van de familie kwam. Het bleef vrij volledig bewaard en bestaat hoofdzakelijk uit boekhouding, facturen en bijhorende correspondentie met klanten in binnen- en buitenland. Hiernaast bleven ook tal van documenten en dossiers met betrekking tot het beheer van de roerende en onroerende goederen van de familie bewaard.

Het archief van de familie de Bethune is bijzonder rijk en kan vanuit diverse invalshoeken benaderd worden. Het biedt een zicht op de persoonlijke, zakelijke en politieke activiteiten van een familie uit de (hoge) katholieke burgerij en later de adelstand vanaf het ancien regime. Onderzoeksmogelijkheden zijn onder meer de relatie tussen de familie de Bethune en de families de Hemptinne, Verhaegen of Casier en de bloei en het verval van de linnennijverheid te Kortrijk. Verder zijn er ook tal van mogelijkheden voor bouwkundig onderzoek aan de hand van de documentaire collectie en het plannenarchief van neogoticus Jean-Baptiste Bethune.
Geographical information:West-Vlaanderen
Collection period:vanafca. 1250
Related corporations/Families/Persons:Familie de Hemptinne
Familie van Outryve d'Ydewalle
Familie Van Cauwelaert de Wyels
Gilde van Sint-Thomas en Sint-Lucas

Conditions of access and use

Access regulations:Raadpleegbaar op afspraak. Contactformulier via www.stichtingdebethune.be
Reproduction conditions:Reproductie mits toelating
Language:Frans
Remarks language:Frans, vanaf midden 20e eeuw: Nederlands

Information on related materials

Related publications:A. Adriaenssens (2000), Bethune & fils, linnenhandel Kortrijk, 1735-1856. Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel de Bethune te Marke. Licentiaatsverhandeling UGent.
E. de Bethune (2002), Esquisse généalogique de la famille de Bethune. Marke: Fondation de Bethune.
E. de Bethune (2005), Les Bethune sous l'Ancien Régime. Bruxelles: Office généalogique et héraldique de Belgique.
E. de Bethune (2006), Gedachten en herinneringen. Kortrijk: Groeninghe.
E. de Bethune (2009), Le château de Marke. Deux cents ans d'histoire. Marke: Fondation de Bethune.
 

Gebruik

Toestemming vereist:None
Raadpleegbaarheid:Without restrictions
Toegankelijkheid:Public
 

Sociale media

Delen
 
Startpagina|Bestelmandgeen items|Inloggen|nl en
Zoeken in archieven