Archive plan search

 • -- LIAS
  • Bisdom Brugge
  • Bisdom Gent
  • Centrum voor Conciliestudie Vaticanum II
  • Erfgoedhuis Zusters van Liefde JM
  • Generalaat Montfortanen
  • KADOC KU Leuven
   • Organisatiearchieven
   • Persoonsarchieven
    • A
    • B
    • C
     • Archief Pros Caen (1945 (c)-1999 (c))
     • Archief Jozef Calbrecht (1909-1969)
     • Archief Honoraat Callebert (1932-1987)
     • Archief Henri Cammaer (1958-1973)
     • Archief Jozef Cardijn (1900-1980)
     • Archief Jo Casaer (1945-2018)
     • Archief Hilda Castelein (1936-1992)
     • Archief André Casteleyn (1906-1971)
     • Archief Albert Cauwe (1960-1970)
     • Archief Paul Cauwe (1935-1974)
     • Archief Jos Ceuppens (1949-1984)
     • Archieven Jos Chabert (1981-2004)
     • Archief Raf Chanterie (1975-1986)
     • Archief Marcel Cheroutere (1940-1980)
     • Archief Jozef Christiaens (1893-1990)
     • Archief Mathieu Christiaens (1885-1931)
     • Archief Alfons Christiaensen (1950-1980)
     • Archief José Cielen-Bosmans (1951-2010)
      • 1 Personalia o.m. briefwisseling familie en vrienden, leraar Beeldende Kunst. Brieven, wenskaarten, adressenlijsten, broch... (1951-2008)
      • 2 Werkelijk Kunstenaar Zijn (WKZ): oprichting, statuten en wijzigingen. Brief, leden- en aktiviteitenlijsten, persknipsels (1988-1997)
      • 3 Zoektocht naar tentoonstellingsmogelijkheden, werk en inkomen: persoonlijk in WKZ. (Omzend)brieven, folders, notities, a... (1982-1990)
      • 4 Schetsboeken (1978-1981)
      • 5 Potloodtekeningen-schetsen (1995)
      • 6 Potloodtekeningen-schetsen en schetsboekje (1994-1998)
      • 7 Tentoonstellingen J. Cielen. Uitnodigingen, brochures, brieven, lijsten van kunstwerken, notities, register, inleiding t... (1968-1989)
      • 8 Farde samengesteld voor het provinciebestuur Limburg (6-7-1990): persoonlijke documenten, WKZ, tentoonstellingen. (Omzen... (1962-1990)
      • 9 Omzendbrieven van J. Cielen aan o.m. leden van WKZ. Het dossier bevat ook inleidingen op tentoonstellingen en brochure (s. d. (sine dato))
      • 10 "Werkbrieven" met (originele) schetsen en pentekeningen (1987-2004)
      • 11 WKZ: bekendmaking, tentoonstellingen en deelname aan aktiviteiten. Brieven, uitnodigingen, notities, nota's, toespraken,... (1989-1990)
      • 12 WKZ: bekendmaking, tentoonstellingen en deelname aan aktiviteiten. Brieven, uitnodigingen, brochures, oproep, nota en no... (1990-1991)
      • 13 WKZ: bekendmaking, tentoonstellingen en deelname aan aktiviteiten, opening kunstgalerij "Inzicht" Hasselt. Brieven, folf... (1992-1995)
      • 14 WKZ: bekendmaking, tentoonstellingen, deelname aan aktiviteiten. Brieven, uitnodigingen, deelnameformulieren, oproep, to... (1995-1998)
      • 15 WKZ: bekendmaking, tenstoonstellingen, deelname aan aktiviteiten. Brieven, uitnodigingen, folders, programma's, lijsten ... (1999-2003)
      • 16 Tentoonstelling Brugge 2002 - St-Gilliskerk. Brieven, folders, overeenkomst, notities, register, persknipsels (s. d. (sine dato))
      • 17 Viering 15-jarig bestaan WKZ (8 augustus 1988-8 augustus 2003): tentoonstelling Hees. Brieven, register, foto's, los num... (s. d. (sine dato))
      • 18 De dood voorbij (Hasselt 2008), Debarim (Achelse Kluis 2009): concerten, schilderijen J. Cielen. Briefwisseling, program... (s. d. (sine dato))
      • 19 Bestaansminimum J. Cielen: dossier OCMW, arbeidsrechtbank, diverse overheden. Brieven, notities, overeenkomst, administr... (1992-2002)
      • 20 Heilig Jaar - Reis naar Rome. Brieven, brochures, registratieformulier, folder, persknipsels (1999-2000)
      • 21 Ontwerpen van J. Cielen. Foto's, ook foto's van terracottacomposities J. Bosmans (1985-1997)
      • 22 Varia: o.m. documentatie Klooster Wittem, ontwerpen J. Cielen. Folder, programma's, notities, cv, afdrukken e-mails, fot... (1997-2007)
      • 23 Cursus "Veelzeggende Veelkleurigheid" Lummen, 1990-1993. (Omzend)brieven, adressenlijsten, programma's, notities, perskn... (s. d. (sine dato))
      • 24 Lezingens (ev. tentoonstellingen). Brieven, uitnodigingen, aanvraagformuliern, folders, brochures, lijsten van kunstwerk... (1988-2000)
      • 25 Kunstatelier in het kader van "Open Jaar" (Levuven - Dondeynehuis). Folders, notities, nota, gedichten, persknipsel, fot... (2001-2002)
      • 26 J. Cielen: zang (tenor) - koorleider - aktiviteiten Hees St.-Wuintinus. (Omzend)brieven, programma's, folders, persknips... (1965-2009)
      • 27 "Kunstzinnige vieringen", St.-Jozefskerk Wiemesmeer. Brieven, (programma)folders, notities, foto's, persknipsels (2008-2010)
      • 28 Diakenwijding Leo Kwanten (Maasmechelen, mei 2010). Uitnodiging, ontwerpen J. Cielen, notities, mistekst, kaars (s. d. (sine dato))
     • Archief Jan Claes (1942-1990 (c))
     • Archief Albert Claessen (1930-1970)
     • Archief Wim Claessens (1985-1995)
     • Archief Pol Claeys m.b.t. scoutsgroep Sint-Jan Berchmans Gent (1940-1950)
     • Archief Jos Cleymans (1931-1951)
     • Archief Walter Clippeleyr
     • Archief Mathieu Coenen (1961-2012)
     • Archief Omer Coenen (1970-1985)
     • Archief Daniël Coens (1965-1987)
     • Archief Elisabeth Collart (20. c.)
     • Archief Gustaaf Colruyt (1923-1958)
     • Archief August Cool (1921-1982)
     • Archief August Cool (bewaargeving ACV) (1944-1968)
     • Archief Jozef Coolsaet (1958-1987)
     • Archief Gerard Cooreman (1870-1926)
     • Archief Alfons Coppieters (1951-1985)
     • Archief Jo Cornille (1968-1987)
     • Archief Luc Cortebeeck (1988-1996)
     • Archief Hendrik Coulier (1960-1997)
     • Archief Gaston Craen (1929-1984)
     • Archief Jan Willem Cramer (1870-1876)
     • Archief Simonne Creyf (1992-2007)
     • Archief Bert Croux (1921-2012)
     • Archief Karel Cruysberghs (1909-1975)
    • D
    • E
    • F
    • G
    • H
    • I
    • J
    • K
    • L
    • M
    • N
    • O
    • P
    • Q
    • R
    • S
    • T
    • U
    • V
    • W
    • X
    • Y
    • Z
   • Familiearchieven
   • Verzamelingen
  • KMKG-MRAH
  • Universiteitsarchief KU Leuven
  • Stichting de Bethune
  • Illuminare KU Leuven


Home|Shopping cartno entries|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™