BE/942855/452/4.2 Gerechtelijke vervolging van Arthur Mulier wegens activisme en beroering ontstaan in publieke opinie. Brieven en telegrammen, moties, verslag vergadering, pamfletten, dagvaardigingen, arrest Hof van Beroep Gent, knipsels en losse nummers van kranten en tijdschriften (met artikel

Archive plan context


Information on identification

Ref. code:BE/942855/452/4.2
Ref. code AP:4.2
Title:Gerechtelijke vervolging van Arthur Mulier wegens activisme en beroering ontstaan in publieke opinie. Brieven en telegrammen, moties, verslag vergadering, pamfletten, dagvaardigingen, arrest Hof van Beroep Gent, knipsels en losse nummers van kranten en tijdschriften (met artikel uit 1958), vergunning tot invrijheidsstelling, rekeningen en kwijtschriften
Creation date(s), remarks.:1922; 1958
Level:Bestanddeel

Information on extent

Extent:3 omslagen
 

Usage

Permission required:Bewaargever / archiefvormer
Physical Usability:Without restrictions
Accessibility:Public
 

Social Media

Share
 
Home|Shopping cartno entries|Login|nl en
Online queries with scopeQuery™